نمایش دادن همه 4 نتیجه

جگر گوسفندی

176/000 تومان187/000 تومان
متعلقات بره، بسته بندی شده ظروف+ سلفون،

ران بره

148/500 تومان165/000 تومان
بدون قلوه گاه، بسته بندی شده،  وزن بین 1.5 تا3 کیلو، مبلغ درج شده قیمت واحد و علی الحساب می باشد.

گوشت بچه شتر

216/000 تومان242/000 تومان