نمایش دادن همه 9 نتیجه

کله پاچه بره

121/000 تومان154/000 تومان
کله پاچه متعلق به دام با سن کمتر از یکسال می باشد.

گردن گوسفندی

99/000 تومان104/500 تومان
تصویر متعلق به گردن بره می باشد. کمی دیرپزتر از گردن بره می باشد.

سردست کامل گوسفند

99/000 تومان121/000 تومان
باقلوه گاه، وزن بین 3 تا5 کیلو، بسته بندی شده، مبلغ درج شده قیمت واحد و علی الحساب می باشد.

شقه گوسفند

99/000 تومان104/500 تومان
پیشنهاد ما این است برای رویت لیبل کشتارگاه و اطمینان از مخلوط نبودن گوشت خریداری شده با گوشت دیگر، حتی