نمایش 1–9 از 20 نتیجه

جگر گوسفندی

176/000 تومان187/000 تومان
متعلقات بره، بسته بندی شده ظروف+ سلفون،

ران بره

148/500 تومان165/000 تومان
بدون قلوه گاه، بسته بندی شده،  وزن بین 1.5 تا3 کیلو، مبلغ درج شده قیمت واحد و علی الحساب می باشد.

سردست با استخوان بره

125/000 تومان
باقلوه گاه، وزن بین 2تا4کیلو، بسته بندی شده،  وزن بین 1.5 تا3 کیلو، مبلغ درج شده قیمت واحد و علی الحساب می باشد.

سردست کامل گوسفند

99/000 تومان121/000 تومان
باقلوه گاه، وزن بین 3 تا5 کیلو، بسته بندی شده، مبلغ درج شده قیمت واحد و علی الحساب می باشد.